Achter iedere verhuizing zit een verhaal. De één wil dichter bij zijn werk gaan wonen, de ander zoekt meer ruimte vanwege gezinsuitbreiding. Misschien vind je het leuk om nieuwe avonturen op te zoeken of heb je het zó gehad met je huidige buren dat je ze het liefst achter het behang zou willen plakken. Wat jouw verhaal ook is: uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar een veilige en comfortabele woonomgeving.

Waarom is goede ventilatie zo belangrijk?

Eén van de dingen die bijdraagt aan het comfort en de veiligheid in een huis, is de ventilatie. Ventilatie is nodig om een goed binnenmilieu te bevorderen. In de traditionele huizenbouw was er weinig aandacht voor de luchtdichtheid van woningen. Kieren waren een normaal verschijnsel, evenals vocht in de woning. Vocht is een bron voor micro-organismen en dat kan leiden tot een ongezond binnenmilieu.

Gebalanceerde ventilatie

Dankzij moderne bouwtechnieken is de luchtdichtheid van woningen toegenomen, maar daardoor kan het vocht niet altijd langs natuurlijke weg worden afgevoerd. Goede ventilatie is noodzakelijker dan ooit. De traditionele natuurlijke ventilatie is afhankelijk van klimaat en bewonersgedrag en daardoor niet altijd optimaal. Bovendien is deze vorm van ventileren niet altijd afdoende om het vocht in huis af te voeren. Ventilatie door mechanisch afzuigen met natuurlijke toevoer is om dezelfde reden evenmin goed beheersbaar. Gebalanceerde ventilatie beheerst echter zowel de afvoer als de aanvoer van lucht en is daarmee in veel gevallen de oplossing voor goede ventilatie.

Binnenmilieu

Het binnenmilieu wordt beïnvloed door vele factoren. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Het gebouw (gebruikte materialen, het ontwerp, de uitvoering, het ventilatiesysteem, de verwarming, de isolatie en de luchtdichtheid)
  • De bewoning en het gebruik (het aantal aanwezige personen, hun bezigheden, aanwezige huisdieren en apparatuur)
  • De omgeving van het gebouw (buitenlucht, bodem- en waterverontreiniging door verkeer en industrie)

Mechanische afzuiging

Sinds de jaren ‘70 wordt ventilatie door mechanische afzuiging toegepast. Via een centrale afzuigunit wordt daarmee continu lucht uit de keuken, het toilet en de badkamer afgevoerd. Voor de toevoer van verse lucht zijn regelbare en afsluitbare ventilatieroosters en klepramen van cruciaal belang. Er kan een ventilatietekort ontstaan als bewoners deze roosters en ramen teveel gesloten houden. Bovendien kan er hierdoor onderdruk in de woning ontstaan, waardoor schadelijke stoffen uit de kruipruimte (denk aan radongas) in de leefvertrekken komen. Datzelfde geldt voor de in de kruipruimte aanwezige vochtige lucht.

Koolmonoxide (CO)

Onderdruk kan ook een onveilige werking veroorzaken door terugslag van rookgassen van in de woning aanwezige zogenaamde ‘open’ gasgestookte toestellen. Denk in dit verband aan geisers, CV-ketels en boilers. Hierdoor kan koolmonoxide (CO) ontstaan. Koolmonoxide is giftig en al in lage concentraties schadelijk voor mens en dier. In het ergste geval kan het zelfs dodelijk zijn! Omdat koolmonoxide kleur- en reukloos is, adviseren wij om in risicovolle kamers (in de buurt van geisers, CV-ketels en boilers) een koolmonoxidemelder te plaatsen. Deze alarmeren u bij gevaarlijke hoeveelheden koolmonoxide, zodat u zich tijdig in veiligheid kunt brengen.